Konec nezvladatelných dluhů? Pelikán chce osobní bankrot pro všechny a jednoho exekutora na dlužníka


Praha – Osobní bankrot by měl být v budoucnu přístupný pro více lidí. Ti se však zároveň budou muset zbavit majetku s výjimkou vlastního bydlení. Změnit se mají i exekuce – tak, aby na jednoho dlužníka připadal vždy jen jeden exekutor.
Ministerstvo spravedlnosti připravilo novely insolvenčního zákona a exekutorského řádu, cílem je, aby se mohlo zbavit dluhů víc lidí.  Novinářům je dnes představil ministr Robert Pelikán  (ANO).

Obě novely jsou nyní v připomínkovém řízení, kde se k nim mohou vyjádřit další ministerstva, úřady nebo třeba neziskové organizace, které pomáhají dlužníkům.
Podle nově navrhovaných pravidel by do procesu oddlužení mohli vstoupit lidé bez ohledu na výši dluhů. Oddlužení by pak trvalo tři, pět nebo sedm let v závislosti na výši splacených pohledávek. 
Oddlužení nebo také osobní bankrot je způsob řešení úpadku, který má dlužníkovi umožnit nový start a motivovat ho k aktivnímu zapojení do umořování dluhu. "Oddlužení si za více než pět let našlo místo. Je to nástroj, se kterým jsou velmi dobré zkušenosti," řekl Pelikán.
Ministerstvo chce v novele zcela odstranit stávající podmínku, která hovoří o tom, že dlužník má být schopen uhradit v pěti letech alespoň 30 procent svých dluhů. Podle Pelikána je tato bariéra nespravedlivá, protože velké množství lidí na oddlužení nedosáhne kvůli výši dluhů. Podotkl také, že podobné podmínky pro oddlužení nejsou ani v zahraničí.
Nový systém by podle něj měl fungovat tak, že do procesu oddlužení bude moci vstoupit každý bez ohledu na výši dluhů. Podmínkou však bude to, že tím nebude sledovat nepoctivý záměr – například že dluhy vznikly uzavřením půjčky, o které dlužník předem věděl, že ji nebude splácet. Zároveň dlužníci budou moci do oddlužení vstoupit pouze tehdy, pokud procesem neprošli v předchozích sedmi letech.

Dlužník při novém způsobu oddlužení přijde o majetek s výjimkou běžného vybavení domácnosti či obydlí, což je podle ministra zpřísnění oproti dosavadnímu stavu, kdy soud rozhoduje mezi prodejem majetku či splátkovým kalendářem. Podle Pelikána se dlužníkům bude zabavovat majetek, jen když jeho hodnota přesáhne 100 000 korun. Soud ho následně prodá. Lidé pak budou dluh splácet z příjmu. Zůstane jim jen částka, která nejde zabavit.
Když člověk splatí polovinu dluhů, tak proces potrvá tři roky. Když splatí 30 procent dluhu, tak potrvá pět let. Nejdelší doba pro oddlužení bude sedm let v případě, když se splatí méně než 30 procent dluhů. "Budou se muset snažit ze všech sil vydělat co nejvíc peněz, aby uhradili co nejvíc dluhů," zdůraznil Pelikán.
Podle Pelikána se také posílí role insolvenčních správců, kteří budou dlužníky kontrolovat a každoročně o nich připraví zprávu o postupu oddlužení. "Bude důležitá. Když tam napíše, že se dlužník nesnaží a nespolupracuje, tak riskuje, že ho insolvenční soud z procesu vyřadí," říká Pelikán.
Jeden exekutor na dlužníka
Úřad vedený Robertem Pelikánem navrhuje dále to, aby se o lidi, na které je uvaleno více exekucí, nově staral pouze jeden exekutor. Počítá s tím novela exekučního řádu, kterou poslalo ministerstvo spravedlnosti do připomínkového řízení. Cílem novely je snížit náklady, které jdou na vymáhání exekucí.
"Navrhujeme zavést princip jeden dlužník, jeden exekutor," uvedl novelu Pelikán. Podle něj by se tím měla zlepšit nynější situace, kdy se o jednoho dlužníka "stará" více exekutorů a často dělají stejné úkony. Tím by se měly snížit náklady. O dlužníka se podle Pelikána bude starat exekutor na základě teritoriálního principu, tedy ten, který je k němu nejblíže.

Novela zákona také podle Pelikána plánuje zastavení starých exekucí, které nemají výsledek a nedaří se vymoci ani náklady. Jde o případy, kdy třeba dlužníci nemají žádný majetek.
Nyní podle Pelikána exekutoři tyto exekuce zastavovat nechtějí, protože jsou závislí na věřitelích. "Vystavovali by se tím konkurenci jiných, kteří by něco takového neudělali, a pro věřitele je výhodné, aby mu exekuce běžela i tehdy, kdy vůbec nic nepřináší a jenom vytváří náklady," zdůraznil Pelikán. Novela tak má z možnosti zastavení exekuce udělat pro exekutory povinnost.
Další novinkou v novele je podle Pelikána to, že věřitelé budou muset složit zálohu na náklady exekuce. Bude sloužit k pokrytí nákladů exekuce v případě, kdy se ukáže, že dlužník nemá žádný majetek. "Jednak to umožní zlevnit systém v budoucnu, to znamená snížit náklady exekuce. A zejména by to mělo vytvořit ekonomickou motivaci pro to, aby si věřitel ověřil, zda je vůbec nějaká naděje, že se nějaké peníze z dlužníka dostanou," dodal Pelikán.
Přidejte si nás na Facebook a dozvíte se včas další aktuality a rady! Osobní finance Aktuálně.cz.

Nejčtenější zprávy