Kde se žije nejlépe? Bohatství nezaručuje nejvyšší kvalitu, ukazuje žebříček regionů v EU


Praha/Londýn  – Společensky nejrozvinutějším regionem v Evropské unii je Upper Norrland, nejsevernější část Švédska. Alespoň podle nejnovějšího Regionálního indexu společenského rozvoje v EU (EU Regional Social Progress Index), který pro Evropskou komisi sestavila nezisková organizace Social Progress Imperative.
Index měří na padesáti ukazatelích společenský i ekonomický rozvoj a úroveň životního prostředí v 272 regionech (NUTS-2) osmadvaceti členských států Evropské unie. Jde o tři skupiny kritérií – základní lidské potřeby (které dále zahrnují výživu a základní lékařskou péči, vodu a hygienické podmínky, osobní bezpečí), předpoklady pro životní pohodu (zejména přístup k základnímu vzdělání, k informacím, zdraví, kvalita životního prostředí) a příležitosti obyvatel (osobní práva a svobody, možnosti volby, tolerance, začlenění, přístup k dalšímu vzdělávání).

Čelu žebříčku tradičně vévodí regiony severských zemí, jako je Švédsko, Dánsko, Finsko, boduje také Nizozemsko. Na opačném konci zůstávají bulharské a rumunské regiony.
Nejlepší z českých regionů je Praha. V rámci EU se však umístila až pod průměrem – na 159. příčce. Jen o pár příček předstihla územní jednotky Jihovýchod (Jihomoravský kraj a Vysočina) a Jihozápad (Jihočeský a Plzeňský kraj). Nejhůře skončil Severozápad (Karlovarský a Ústecký kraj) na 232. místě.
Celkový index – podmínky pro kvalitní život:
Region
Skóre
1. Upper Norrland, Švédsko
82,33
2. Central Jutland,  Dánsko
81,98
3. Capital Region of Denmark, Dánsko
81,67
4. Âland, Finsko
81,61
5. Utrecht, Nizozemsko
81,37
6. Northern Jutland, Dánsko
81,36
7. Helsinky, Finsko
81,19
8. Gelderland, Nizozemsko
81,11
9. North Holland, Nizozemsko
80,95
10. Groningen, Nizozemsko
80,55
...
...
159. Praha
65,85
176. Jihovýchod (Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj)
63,55
178. Jihozápad (Jihočeský kraj, Plzeňský kraj)
63,20
186. Severovýchod (Liberecký, královéhradecký a Pardubický kraj)
61,54
187. Střední Morova (Olomoucký a Zlínský kraj
61,41
204. Střední Čechy (Středočeský kraj)
59,9
210. Moravskoslezsko (Moravskoslezský kraj)
58,33
232. Severozápad (Karlovarský a Ústecký kraj)
56,52
...
...
268. Northeast Romania, Rumunsko
43,49
269. Southeast Romania, Rumunsko
42,89
270. South Muntenia, Rumunsko
41,82
271. North West Bulgaria, Bulharsko
40,62
272. South East Bulgaria, Bulharsko
39,72
Zdroj:  Social Progress Imperative
Index společenského rozvoje je jedním z alternativních ukazatelů k hrubému domácímu produktu (HDP) a snaží se měřit nejen ekonomický růst či ekonomiku obecně.
"Například centrální Londýn, nejbohatší region Evropy, je ve výsledcích svého společenského rozvoje výrazně průměrným. Evropské finanční centrum se z 272 porovnávaných regionů umístilo až na 81. příčce za severovýchodním Skotskem, Devonem a Severním Irskem. Lepší společenský rozvoj než centrální Londýn vykazuje celkem 21 britských regionů," říká Josef Kotrba, vedoucí partner společnosti Deloitte ČR.
Nepříliš dobře dopadla i některá další města nebo jejich bezprostřední okolí – například Brusel (153. příčka), Bratislava (181. příčka), Řím (197. příčka) či Varšava (215. příčka).

Z dílčích kritérií dosáhla Praha výtečného skóre pouze v (nízké) úmrtnosti novorozenců a přístupu k základnímu vzdělání. Nejhorší skóre (až 264. příčka) pak česká metropole získala v oblasti životního prostředí a jeho znečištění.  Nijak přesvědčivé skóre město nezískalo ani v případě hygienických podmínek, zdraví či v  oblasti osobních práv, kam tvůrci indexu řadí například důvěru v politický a právní systém a policii.
Podle už dříve zveřejněného žebříčku společenského rozvoje hodnotícího 133 zemí světa letos nejlépe dopadlo Finsko a nejhůře Středoafrická republika. Česko stejně jako před rokem skončilo na 22. místě (podrobněji čtěte zde) .

Nejčtenější zprávy