Klienti ERB bank už vědí, kam pro peníze. Přes Českou spořitelnu se bude vyplácet 3,5 miliardy


Praha - Garanční systém finančního trhu (GSFT) začne vyplácet pojištěné vklady klientům ERB bank 20. října prostřednictvím vybraných poboček České spořitelny. To, že banka s ruským kapitálem není schopna dostát svým závazkům, oznámila Česká národní banka 11. října.
Garanční systém bude oprávněným osobám vyplácet sto procent jejich vkladů, maximálně však do základního limitu 2,702 milionu na jednoho vkladatele. Výplaty náhrad celkově dosáhnou 3,53 miliardy korun.

Oprávněnými osobami k výplatě náhrad jsou fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli ke dni 11. října 2016, jejich právní nástupci a dědicové.
Fyzické osoby se prokážou platným průkazem totožnosti, fyzické osoby - podnikatelé platným průkazem totožnosti a výpisem ze živnostenského rejstříku. Právnické osoby pak originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z obchodního či jiného veřejného rejstříku ne starším jeden měsíc a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby. Výplaty právnickým osobám budou pouze bezhotovostní.
ERB bank se zaměřovala hlavně na financování českého exportu do Ruska, ale poskytovala i běžné bankovní služby. V ČR má pobočky v Praze a v Karlových Varech. Letos v březnu jí ČNB zakázala poskytovat úvěry a přijímat vklady od veřejnosti. ERB bank evidovala podle GSFT ke konci loňska více než 6000 klientů, kteří měli otevřeno zhruba 10 000 účtů s vklady za 5,1 miliardy korun.
GSFT má uzavřeny rámcové smlouvy s Českou spořitelnou a s Moneta Money Bank, Českou spořitelnu vybral k výplatě klientů ERB bank na základě "minitendru", který proběhl v minulých dnech.

Nejčtenější zprávy