Do Strážnice se vjíždí skrz torza bran. Jde o zbytky někdejšího opevnění města

Strážnický zámek kdysi býval vodním hradem, jehož úkolem bylo hlídat hranici mezi Moravou a uherskou říší. Z původního městského opevnění zůstaly dnes jen zbytky bašt městských bran. Jsou nepřehlédnutelnou dominantou při vjezdu i výjezdu ze Strážnice po hlavní silnici I/55.

Nejčtenější zprávy