Monique Lhuillier vykročila do podzimu 2016 v duchu Více je více

S úsměvnou obměnou hesla Méně je více se návrhářka pustila do období podzimu, který má z jejího pohledu být dostatečně bohatý a zdobený. 

Nejčtenější zprávy