Přístav a Pupendo se točily v pražské trampské osadě Tornádo na Kazíně

Romanticky vypadají záběry z obou filmů. Kazínská skála, z níž jsou vidět Mokropsy, na vršek se ale nesmí, drolí se to tu stále víc, čundrácká hospoda Jedličkárna, chaty a další chaty. U přívozu teče Berounka, pardy trampskými nazývaná Stará řeka. Tady vzniklo Tornádo, jedna z prvních trampských osad.

Nejčtenější zprávy