Zápraží hvězdárny v Jindřichově Hradci protíná 15. poledník. Uvnitř počítají meteority

V Jindřichově Hradci vznikl v roce 1953 astronomický kroužek, který o tři roky později začal s přestavbou bývalé vojenské prachárny na observatoř. Hvězdárna funguje od roku 1961. Od roku 2002 se jmenuje po místním rodákovi Františku Nušlovi, prvorepublikovém profesorovi astronomie na Karlově univerzitě.

Nejčtenější zprávy