Zámecký areál v Hrochově Týnci prochází obnovou. Obec ho zpřístupní veřejnosti

V Hrochově Týnci v Pardubickém kraji si své sídlo vystavěli Zellerové z Rosenthalu, údajně už před rokem 1700. Současná zámecká budova vznikla jako letohrádek premonstrátů z Hradiska u Olomouce. K zámku patříval i rozlehlý park, který sahal až ke zdem dnes již zaniklého mužského kláštera.

Nejčtenější zprávy