Jak mají přistupovat k muslimům a židům? Lékaři se učí

Může muslimku v jejím domově navštívit pouze lékařka? Co může jíst hebrejský pacient? Jaký postup použít u nemocného v konečné fázi života, jde-li o muslima nebo o žida? Jaká je v židovské víře definice smrti? Kdy je možno léčbu zastavit? Aby lékaři a zdravotní sestry mohli odpovědět na tyto a mnohé další otázky, zrodily se v Itálii kurzy a semináře, které mají pomoci při orientaci v těchto věcech, napsal italský deník Corriere della Sera.

Nejčtenější zprávy