Příjmy domácností rostly nejvíce za osm let, spočítali statistici. Spotřeba stoupla ještě rychleji


Praha - České domácnosti konečně výrazněji pociťují ekonomický růst. Jejich příjmy se loni po očištění o inflaci zvýšily v průměru o 3,5 procenta. Tento růst byl nejrychlejší za posledních osm let.
Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) měl loni každý člen domácnosti k dispozici v průměru 22 231 korun měsíčně. Z toho 3937 korun představovaly příjmy od státu a neziskových institucí - jednalo se například o zdravotní péči, vyplacené sociální dávky, příspěvky na vzdělání nebo na bydlení.
Do reálných příjmů domácností jsou kromě výdělků zaměstnanců a peněz od státu započítané i dary a příjmy podnikatelů. Stejně tak sem spadá odhadovaný příjem osob, které pracují načerno.
Příjmy českých domácností v roce 2015:
Období
Průměrný měsíční příjem na osobu
1. čtvrtletí
20 487 Kč
2. čtvrtletí
21 928 Kč
3. čtvrtletí
22 203 Kč
4. čtvrtletí
24 299 Kč
Zaměstnanci si v Česku loni vydělali v průměru 26 787 korun, což je o 2,6 procenta více než v roce 2014. Kromě výdělků je do této částky započítaná i hodnota zaměstnaneckých benefitů.
"Sem vedle stravenek spadá například i využívání služebního auta nebo telefonu k soukromým účelům, dále firemní jesle, nebo pokud firma třeba platí zaměstnancům ubytování," vyjmenovává ředitel Odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet. Jaké benefity jednotlivé firmy poskytují, zjišťují statistici v průzkumech. Hodnotu těchto požitků pak odhadují.
Ještě vyšší vypovídací hodnotu než průměr má medián. Ten ukazuje, kolik by dostal jedinec uprostřed řady v případě, že bychom všechny členy českých domácností seřadili podle příjmů. ČSÚ tento údaj nezjišťuje, ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejňuje medián mezd, který loni činil 22 971 korun před srážkami a odvody. Medián platů zaměstnanců ve státním sektoru byl v roce 2015 vyšší a dosáhl 26 347 korun.
Příjmy českých zaměstnanců v roce 2015:
Období
Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání
1. čtvrtletí
25 814 Kč
2. čtvrtletí
26 636 Kč
3. čtvrtletí
26 325 Kč
4. čtvrtletí
28 347 Kč
S růstem příjmů se zvyšovala i spotřeba domácností - ta loni podle ČSÚ rostla ještě rychleji než příjmy, a to o čtyři procenta. "Růst spotřeby odráží pozitivní očekávání lidí, kteří se přestávají bát utrácet," říká Kermiet. Celkově ale byla spotřeba nižší než příjmy, každý člen domácnosti utratil v průměru 20 553 korun měsíčně.
Spotřeba českých domácností v roce 2015:
Období
Průměrná měsíční spotřeba na obyvatele
1. čtvrtletí
19 118 Kč
2. čtvrtletí
20 305 Kč
3. čtvrtletí
20 688 Kč
4. čtvrtletí
22 095 Kč

Nejčtenější zprávy