Ministerstvo dopravy mírní strach z kruhových objezdů. Pravidla na nich zůstanou stejná


Řidiči jsou naučení, že pokud se nachází na kruhovém objezdu, mají vždy přednost. Podle novely zákona ale mohlo docházet k situacím, kdy by jejich předpoklad neplatil. Stačilo totiž před kruhový objezd neumístit značku „dej přednost v jízdě“ a rázem by na něm platila přednost zprava. Auto vjíždějící na kruhový objezd by tedy mělo jet jako první.

Nesmysl, který by zřejmě v praxi znamenal zmatek a zvýšené riziko dopravních nehod, se teď snaží zmírnit ministerstvo dopravy. Šéf resortu Dan Ťok už vydal metodický pokyn k novele vyhlášky. V něm nabádá města a obce, jak mají při značení kruhových objezdů postupovat. „Zákon o silničním provozu stanovuje podmínku, že značením nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,“ říká Ťok. Při stanovování dopravního značení nejen na kruhovém objezdu musí příslušný úřad tuto zásadu respektovat, upozorňuje ministerstvo. Obce proto musí vždy umístit ke značce „Kruhový objezd“ také značky upravující přednost, tedy „Stůj, dej přednost v jízdě!“ nebo „Dej přednost v jízdě!“, aby nebyla plynulost provozu nijak narušena. "Je třeba vzít v potaz také skutečnost, že přednost vozidel nacházejících se na kruhovém objezdu je širokou veřejností vnímána jako standardní a samozřejmá, navíc by se při neumístění zmiňovaných značek mohl kruhový objezd při vyšším provozu ucpávat," píše ministerstvo v tiskové zprávě.

„Mrzí mě, že k takovým nejasnostem vůbec došlo. Úředníci dávali do pořádku vyhlášku k silničnímu zákonu a bohužel u některých částí vznikly nejasnosti až po uvedení do praxe. Řidiči se proto nemusí bát, vydáním metodického pokynu zůstává potvrzena dosavadní praxe, na kterou jsou řidiči zvyklí," dodal Ťok. Metodický pokyn ministerstva dopravy by tedy měl nyní zajistit, aby se v Česku vyskytovaly jen takové kruhové objezdy, na kterých přijíždějící vozidlo bude dávat přednost autům, která po nich jedou.

Nejčtenější zprávy