Češi jsou čím dál méně v kontaktu s rodinou a přáteli, zjistili statistici


Praha - Češi a Češky se mnohem méně než před deseti lety setkávají s rodinou a přáteli. Méně často než dřív jim také telefonují a píšou. Výsledky průzkumu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Zatímco své příbuzné v roce 2006 denně viděla skoro čtvrtina lidí, loni to bylo už jen 14 procent. Přátele denně potkávala pětina lidí, teď jen desetina. 
"Snížila se frekvence kontaktu osobního, tak i jinou formou, tedy přes telefon, textové zprávy či e-mail," uvedla Šárka Šustová z ČSÚ.

V roce 2006 příbuzné každý den vídala skoro čtvrtina a každý týden 37 procent lidí. Loni se každý den s rodinou potkávalo 14 procent lidí a každý týden 35 procent. Několikrát za měsíc příbuzné před deseti lety viděli dva z deseti, loni už tři z deseti lidí. Zvedl se i podíl těch, kterým stačí kontakt jednou ročně.
Podobné je to i mezi přáteli. Každý den je před deseti lety vídala pětina Čechů, teď desetina. Častější než dřív je setkání jednou za měsíc či jednou ročně.
Podle statistiků ubylo ale i kontaktů jiných. Před deseti lety si s příbuznými denně volala či psala třetina lidí, teď necelá čtvrtina. S přáteli bývala v každodenním telefonickém či písemném kontaktu čtvrtina Čechů a Češek, teď necelá pětina. Lidé si teď s rodinou a kamarády víc píšou několikrát za měsíc.

Zhruba dvě procenta lidí uvedla, že si nemohou setkání s rodinou a přáteli finančně dovolit. Sedm procent nechtělo rodinu a známé vidět z jiných důvodů. Zhruba šest procent Čechů a Češek se kvůli nedostatku peněz nevěnuje ve volném čase žádné aktivitě. Třetina lidí to nedělá z jiného důvodu. Víc než polovina obyvatel ČR nad 16 let byla za poslední rok aspoň jednou v kině, divadle nebo v nějaké památce. Ženy chodí víc na představení, muži na sportovní akce.

Nejčtenější zprávy