Pracovníků, které si firmy pronajímají od agentur, stále přibývá. Podíl Čechů mezi nimi klesá


Praha - Počet pracovníků, které si firmy pronajímají od agentur práce, se za posledních pět let zvýšil o 62 procent. Zatímco v roce 2011 agentury poslaly podnikům 171 800 lidí, loni to bylo 277 400 osob.
Na pondělní konferenci o agenturním zaměstnávání to uvedli zástupci ministerstva práce. Agenturní pracovníci podle nich představují 0,9 procenta zaměstnancův Česku. Letos v polovině dubna v ČR existovalo 1762 pracovních agentur.

Nejvíc agentur úřad práce evidoval v letech 2008 a 2009, a to přes 2200. V roce 2005 jich byla zhruba polovina. Od roku 2011, kdy existovalo 1458 subjektů, počet znovu roste.
Zvyšuje se každoročně i množství lidí, které agentury do firem umisťují. V roce 2012 to bylo 201 200 osob. O rok později agentury do firem poslaly 223 800 osob a v roce 2014 pak 254 900.
Podíl Čechů mezi agenturními pracovníky naopak pomalu klesá. Zatímco v roce 2012 tvořili 79 procent, loni 74 procent.
Agenturní pracovníci představují 0,9 procenta zaměstnanců v ČR. Podobné je to i v Itálii a Polsku. Nejvíc agenturních sil je v Británii, kde tvoří 38 procent zaměstnanců. Nejmenší podíl je ve Španělsku, a to 0,5 procenta.

Situací v agenturách se začal zabývat Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Zaměřil se na podmínky, kvalifikaci pracovníků, charakter práce, nábor, bezpečnost či přesčasy. Získal odpovědi od 63 agentur. Zástupci 55 procent agentur uvedli, že agenturní zaměstnávání nemá v ČR dobré podmínky. Přesto 90 procent agentur chtělo své podnikání rozšířit.
Agentury po lidech chtěly hlavně spolehlivost, zodpovědnost, flexibilitu a schopnost snášet zátěž. Celkem 37 procent agenturních pracovníků bylo mladších 29 let, 39 procent tvořili nezaměstnaní, 13 procent bylo v předdůchodovém věku. Nábor se odehrával na internetu i při osobním kontaktu. Čtvrtina agentur se nezajímala o to, zda jsou jejich pracovníci spokojeni. Celkem 90 procent agentur se nesetkává s tím, že by kolektivní smlouvy omezovaly podíl agenturních zaměstnanců. Kontrola z inspekce práce v posledních dvou letech dorazila do poloviny subjektů, které odpověděly.

Ministerstvo práce se chystá pravidla agenturního zaměstnávání upravit. Původně ve svém loňském návrhu novely o zaměstnanosti počítalo s tím, že by agenturní zaměstnanci mohli ve firmách tvořit maximálně 15 procent pracovníků. Od záměru resort nakonec upustil. Na agenturní zaměstnávání mířila kritika, týkala se třeba špatných pracovních podmínek či nízkých mezd pronajímaných pracovníků. Agentury často zaměstnávají a do firem posílají cizince.
Podle zástupců ministerstva práce by novela o zaměstnanosti měla zjednodušit udělování povolení ke zprostředkování zaměstnání. Zavede i půlmilionovou kauci, kterou bude muset agentura složit. Novela zákoníku práce zas omezí "obcházení předpisů" u pracovní doby a odměňování, uvedli zástupci ministerstva. Odpovědnost za podmínky bude mít i zaměstnavatel, u něhož budou agenturní pracovníci pracovat.

Nejčtenější zprávy