Strach je zbytečný. Většina kamer v Praze pokuty řidičům nerozdává. Víte, jak je poznat?


Po Praze jsou rozesety kamery, které pomáhají městské policii v pokutování neukázněných řidičů. Hodně jich je v tunelu Blanka a najdete je také na celé řadě příjezdů do Prahy. Jsou zde i vyložené „chytáky“, které pokutují řidiče za překročení 30 km/h v malé ulici v Horní Liboci, nebo kamery na I. P. Pavlova, které nekontrolují jen průjezd na červenou, ale i rychlost. A ani k tomu nepotřebují mít úsek. Řidiči mají proto strach a na úsekové kamery reagují v řadě případů panikou. Prudce brzdí, odmítají byť jen o kilometr překročit rychlost a přehnaně se věnují tachometru místo toho, aby sledovali i provoz okolo sebe. Přitom každému, kdo po metropoli jezdí, stačí strávit pár minut na internetu k tomu, aby zjistil, že většina kamer ve městě pokuty nerozdává, i když tak vypadají. Naopak, řidičům pomáhají při pohybu městem. Kamer určených k jinému účelu než k rozdávání pokut je v Praze hned několik desítek, a tedy výrazně víc než těch, které používá městská policie k trestání.

„Získaná data z těchto detektorů - jde o intenzitu dopravy a průměrnou rychlost -, jsou využívaná k vyhodnocování aktuální plynulosti dopravy a rovněž pro následné statistické zpracování. Na těchto strategických detektorech neprobíhá aktuálně detekce a zaznamenávání dopravních přestupků. Avšak vzhledem k technickému řešení těchto detektorů je rozšíření jejich funkcionality o záznam dopravních přestupků jednoduché,“ informovala ve vyjádření pro Aktuálně.cz Barbora Lišková, mluvčí Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK). Řidiči pak výsledky z kamer mohou ocenit třeba na řadě informačních tabulí, které zejména při příjezdu do města zobrazují dobu dojezdu či zdržení. Dokážou také varovat před zácpou a informovat o stupni provozu. Užitečné je i grafické zobrazení provozu na hlavních tepnách pomocí barevných diod na některých novějších informačních tabulích. Kompletní seznam kamer, které slouží k tomuto účelu, je k dispozici v ročence Úseku dopravního inženýrství TSK, která je v aktuálním vydání dostupná v souboru PDF zde. Kamery jsou přehledně vyznačené na mapě Prahy na poslední straně. Zakresleny jsou jako „Strategický dopravní detektor úsekový – SDDÚ“.

Mnohem jednoduší je ovšem použít jednu ze dvou pomůcek, díky které řidiči snadno odhalí kamery, které neměří. Ještě před cestou se mohou podívat na web Dopravní info (na web přejdete zde) patřící Ředitelství silnic a dálnic, zazoomovat na Prahu a v záložce vrstev filtrovat „přestupkové systémy“ označené ikonou schematické hlavy městského strážníka s čepicí. Tím se zobrazí všechny měřené úseky, včetně popisu druhu měření, délky úseku a nastavené rychlosti. K dispozici je i fotografie. Pokud kamera na mapě není, neměří. Druhou možností je všímat si technické krabice na sloupu pod kamerou. Pokud je na ní výrazná nálepka, na které je patrné i logo Evropské unie, jde o označení telematického systému. Taková kamera by měřit neměla. Někdy ale nálepka může chybět, být vypálená sluncem nebo je krabice otočená tak, že na ni není dobře vidět. Každopádně jde jen o pomůcku. Přestože kamery telematického systému slouží primárně řidičům, a ti by se jich proto bát neměli, bylo by TSK raději, kdyby se u kamer chovali stejně jako u těch, které slouží i městské policii. „Překračování nejvyšší dovolené rychlosti představuje jak příčinu dopravních nehod, tak i zbytečné zvyšování hluku z provozu motorových vozidel. Nepokládáme proto za vhodné publikovat přehled, který by poukazováním na konkrétní lokality, kde dnes nedochází k záznamu a pokutování překročené rychlosti, snižoval preventivní účinek prosté vizuální existence telematického kamerového zařízení u komunikace,“ stojí na konci vyjádření zaslaného redakci.
Poznámka redakce: Článek nevybízí řidiče k překračování povolené rychlosti, pouze informuje o faktu, že ne všechny kamery v Praze slouží k rozdávání pokut. Dále varuje před zbytečnou panikou řidičů před kamerami, které k výběru pokut neslouží.

Nejčtenější zprávy