Příspěvek na dojíždění za prací dostane více lidí. Úřad zmírnil podmínky čerpání


Praha - O příspěvek na dojíždění si nově mohou zažádat i nezaměstnaní v Královéhradeckém regionu. Úřad práce ČR zároveň výrazně zmírnil podmínky, za kterých je možné tuto novou dávku čerpat.
Novinka funguje od dubna a zatím si o ni zažádalo 85 lidí, z toho 21 uspělo a čerpají nejčastěji 1500 korun měsíčně. "Dosavadní praxe ukázala, že zájem o příspěvek je ze strany uchazečů značný. Řada klientů ale nesplňovala podmínky pro jeho přiznání, proto dochází k jejich úpravě," vysvětluje generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková. Kritici projektu ale namítají, že v době rekordně nízké nezaměstnanosti není taková podpora třeba.

Příspěvek, který lze čerpat maximálně 12 měsíců, lze od začátku dubna žádat v pěti krajích, které mají v Česku nejvyšší podíl dlouhodobě nezaměstnaných. Jde o  Ústecký, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj. Teď k nim tedy přibyl ještě Královéhradecký kraj.
Nově na příspěvek dosáhnou ti lidé, kteří jsou v evidenci Úřadu práce alespoň pět měsíců. Dosud byl třeba rok a stejná doba platila i pro délku smlouvy. Nyní bude uchazečům o příspěvek na dopravu stačit alespoň šestiměsíční pracovní smlouva.
Výše příspěvku se pohybuje v rozmezí 1000 korun až 3500 korun, a to podle vzdálenosti dojezdu. Přitom minimální je vzdálenost dlouhá 10 kilometrů. Výjimkou je případ, kdy mezi bydlištěm a prací prokazatelně neexistuje pravidelné spojení veřejnou dopravou. 
Dojezdová vzdálenost
Výše měsíčního příspěvku
do 10 km
v případě, že není spojení veřejnou dopravou 1000 korun
10 - 25 km
1 500 korun
25- 50 km
2 500 korun
nad 50 km
3 000 korun
Dále o příspěvek může požádat člověk, který je bez práce i kratší dobu, ale kvůli jeho zdravotnímu stavu, nedostačující praxi nebo péči o dítě mu nelze najít práci v místě bydliště. Platí také výjimka pro pracovníky, kteří byli nebo budou propuštěni v rámci hromadného propouštění. Žadatel navíc musí ve všech případech potvrdit, že je bez dluhů.

Naopak příspěvek nedostane ten, kdo u nového zaměstnavatele už v předchozích 24 měsících pracoval nebo pracuje v místě svého bydliště. A nedostanou ho ani ti, jejichž hrubá mzda přesáhne v daném měsíci 1,5násobek průměrné mzdy. Kromě Moravskoslezského kraje Úřad práce neposkytuje příspěvek na dojíždění ani do zahraničí. 
Žádost musí být podána ještě v době, kdy je nezaměstnaný zaevidován na Úřadu práce. Částku dostane až po předložení výplatního listu od zaměstnavatele. Právě na jeho základě se rozhodne, zda příspěvek úřad vyplatí. Například za dobu absence totiž žadatel finance neobdrží.

Nejčtenější zprávy