České důchody patří k nejlepším na světě, ukazuje nové porovnání


Praha – Důchodový systém v České republice patří k nejbezpečnějším na světě. Potvrzuje to nové porovnání investiční společnosti Naxitis, která svůj Global Retirement Index vydává pravidelně od roku 2013.
Česko se umístilo na 18. pozici, oproti předchozímu roku si o dvě příčky polepšilo (podle letošní nové metodiky) .
Žebříčku jednoznačně dominuje Evropa - z prvních pětadvaceti příček jí patří sedmnáct. Mnoho evropských států totiž podle autorů indexu poskytuje stabilní základ pro financování důchodového věku, má dobře nastavené systémy veřejných výhod a "silnou příspěvkovou kulturu".
Index hodnotí 18 ukazatelů rozdělených do čtyř dílčích skupin – materiální blaho občanů, finanční zajištění v důchodu, přístup ke kvalitním zdravotnickým službám a kvalita života v bezpečném prostředí.
Češi jsou na tom velmi dobře v oblasti materiálního blaha, podle rovnosti příjmů jsou dokonce čtvrtí na světě. Oproti předchozím letům se v tuzemsku nejvíce zlepšila kvalita života a finanční zajištění seniorů. Čeští důchodci mohou díky příznivým úrokovým sazbám a nízké míře inflace očekávat příznivé investiční prostředí, uvádí studie.
Česko si udržuje vysoký standard v kvalitě zdravotní péče a dobře fungujícího systému pojištění. „Důchodci se v České republice těší vyšší průměrné délce života než na sousedním Slovensku nebo v Maďarsku,“ dodává studie. Naopak špatně na tom je Česko v oblasti veřejné správy a nesplácení úvěrů.
Země s nejbezpečnějším důchodovým systémem:
Pořadí                              
Index           
1. Norsko
86 %
2. Švýcarsko
84 %
3. Island
80 %
4. Nový Zéland
80 %
5. Švédsko
79 %
6. Austrálie
78 %
7. Německo
78 %
8. Nizozemí
78 %
9. Rakousko
77 %
10. Kanada
77 %
11. Finsko
77 %
12. Dánsko
77 %
13. Lucembursko
76 %
14. USA
73 %
15. Belgie
73 %
16. Irsko
72 %
17. Velká Británie
71 %
18. Česká republika
71 %
19. Izrael
71 %
20. Francie
71 %
21. Japonsko
70 %
22. Jižní Korea
69 %
23. Malta
69 %
24. Slovinsko
67 %
25. Singapur
65 %
Zdroj: 2016 Natixis Global Retirement Index
Nejvíce se na penzi mohou těšit Norové, kteří prakticky ve všech měřených ukazatelích dopadli výborně. Norsko má podle studie „extrémně vysokou kvalitu života, vynikající zdravotnický systém i zdravý finanční systém". Obdobně je na tom Švýcarsko, které si v indexu společně s Norskem udržuje znatelný náskok před ostatními státy.

Až za Českem v žebříčku následují země jako je Izrael, Francie, Japonsko či Jižní Korea. Slovensku patří 26. příčka, Polsko se umístilo na 29. místě. A třeba Velká Británie se ale umístila o pouhou jednu příčku před Českou republikou.
Poslední místo mezi 43 hodnocenými státy zaujímá Indie, již o jednu pozici předstihlo Řecko.
Zatímco v předchozích letech hodnotili autoři tohoto indexu 150 zemí, od letošního roku se zaměřují pouze na 43 zemí s nejvýhodnějšími důchodovými podmínkami. Index nyní porovnává 34 vyspělých ekonomik, které jsou členy Mezinárodního měnového fondu, a dalších devět zemí, které jsou alespoň členy buď Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj nebo BRICS.

Společnost zdůrazňuje, že oproti minulým rokům změnila metodiku, letošní žebříčky tudíž nejsou přímo srovnatelné s daty v loňské zprávě.
Odchod do důchodu byl dříve jednodušší než dosud, připomíná studie. Lidé celý život pracovali, stát nebo zaměstnavatelé jim poskytovali penzi a daně stačily na to, aby pokryly dávky od státu. Ekonomický a demografický vývoj ale způsobil, že tyto staré modely již nejsou udržitelné. Populace roste, prodlužuje se délka života, vládní rozpočty se naopak smršťují a politici či zaměstnavatelé přesouvají finanční odpovědnost za zajištění v penzi na samotné jednotlivce.

Nejčtenější zprávy