Úřady dostaly 2,6 milionu daňových přiznání, podobně jako loni


Praha - Finanční správa eviduje aktuálně 2,6 milionu odevzdaných daňových přiznání daně z příjmů za loňský rok. Z toho je 2,16 milionu od fyzických osob a 440 000 od právnických osob, tedy firem. Loni odevzdali lidé a firmy celkem 2,55 milionu daňových přiznání k dani z příjmu.

Konečný termín pro odevzdání přiznání byl 1. červenec pro poplatníky, kteří využívají služeb daňového poradce nebo podléhají povinnému auditu. Po tomto termínu, ale ještě v toleranční pětidenní bezsankční lhůtě, podalo daňové přiznání 35 000 poplatníků, z toho 15 000 fyzických osob a 20 000 právnických osob.
Do letošního 8. dubna, kdy mohli lidé podat daňové přiznání bez služeb poradce bez sankce, byť nedodrželi termín 1. dubna, evidovala finanční správa celkem 1,94 milionu daňových přiznání. Z toho se 1,7 milionu týkalo daně z příjmů fyzických osob a 240 000 daně z příjmů právnických osob.
Po lhůtě, do které je možné opožděně podat přiznání bez sankce, tedy od 12. července, podalo daňové přiznání 14 000 poplatníků.
V případě, že se samotné podání daňového přiznání opozdí pouze o pět pracovních dnů, žádné sankce nehrozí. Následné sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně. Maximální postih je pět procent z daně či 300 000 korun. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta bude minimálně 500 korun. Pokuty pod 200 Kč finanční úřad nevyměřuje. U placení daně za každý další den naskakuje úrok z prodlení, který aktuálně činí 14,05 procenta z výše daně za rok.

Nejčtenější zprávy