Zlom v miliardové kauze. Za špatný výpočet RPSN musí firmy lidem vracet peníze, řekl soud


Praha – Ve sporu o výpočet roční procentní sazby nákladů (RPSN), který už trvá dva a půl roku, padl zásadní verdikt. Nejvyšší soud – jako první soud v Česku – jasně řekl, že když je RPSN ve smlouvě vypočtená špatně, mají firmy klientům vracet drtivou většinu zaplacených úroků.
Zákazníci úvěrových společností, kteří podají žalobu, tak mají naději na vrácení desítek tisíc korun. Úvěrové společnosti proti tomu budou bránit celkem miliardy korun.

Červencový rozsudek Nejvyššího soudu se vztahuje ke sporu, v němž úvěrová společnost Essox z finanční skupiny Komerční banky zažalovala klienta, který jí přestal splácet půjčku na auto. Žalovaný klient ale přešel do protiútoku a požadoval vymazání zhruba 80 tisíc korun, které po něm firma požadovala jako splátku nezaplacených úroků. Využil toho, že jak Česká obchodní inspekce, tak třeba finanční arbitr už o smlouvách Essoxu z let 2011 až 2013 rozhodli, že obsahují špatně vypočtenou RPSN.
Ve sporu jde o to, zda je v pořádku, když úvěrová společnost navýší úvěr o poplatek za sjednání půjčky a ten již nepočítá do nákladů půjčky, tedy do roční procentní sazby nákladů (RPSN), čímž ji snižuje. Poplatek přitom činil řádově desítky tisíc korun a společnost Essox na něj klientovi vlastně půjčila.
Okresní soud v Nymburce i odvolací Krajský soud v Praze ale odmítly řešit, zda je RPSN vypočtena správně – protože i kdyby podle nich nebyla, byla by splněná základní podmínka, kterou požaduje zákon o spotřebitelském úvěru, tedy že RPSN ve smlouvě uvedena byla. Žalovaný tak podle nich nemá nárok na odpuštění většiny požadovaných úroků.

Nejvyšší soud ale tento argument nižších soudů, který už použily i českobudějovické soudy, které řešily odvolání Essoxu proti prohraným sporům u finančního arbitra, shodil ze stolu. Podle Nejvyššího soudu platí, že uvede-li úvěrová firma některý ze zákonem vyžadovaných údajů nesprávně, ať už tak učiní z jakéhokoliv důvodu (například omylem nebo v důsledku početní chyby), nesplní tak povinnost stanovenou zákonem.
"Takové pochybení, uplatní-li jej spotřebitel u věřitele, zákon striktně sankcionuje tím, že pokládá spotřebitelský úvěr od počátku za úročený ve výši diskontní sazby platné v době uzavření smlouvy uveřejněné Českou národní bankou," píše Nejvyšší soud v rozsudku.
Nestačí, že tam RPSN je
Diskontní sazba České národní banky se pohybuje kolem nuly, zatímco ve smlouvě sjednaný úrok se blížil 25 procentům.

Nejvyšší soud tak zrušil předchozí rozhodnutí obou soudů ve věci výpočtu RPSN a nařídil nové řízení s tím, že právní názor Nejvyššího soudu je pro tyto soudy závazný.
"Věc se vrací na začátek, ještě není vyhráno, ale padl argument nižších soudů, že i kdyby bylo RPSN chybně, tak se ještě nic neděje a nejde o porušení zákona," reaguje na rozhodnutí Nejvyššího soudu advokát Petr Němec, který některé klienty Essoxu ve sporu o RPSN zastupuje.
"Rozhodnutí Nejvyššího soudu nemá žádné obecné implikace ohledně způsobu výpočtu RPSN, společnost ESSOX proto nebude měnit svůj postoj v probíhajících řízeních," říká Miroslav Beneš,mediální zástupce společnosti Essox. Firma vždy tvrdila, že RPSN počítala v souladu se zákonem.
Nejvyšší soud se zároveň ale nezabýval tím, zdali je RPSN ve smlouvě vypočtena správně. To mají vyřešit právě soudy, kterým spor vrátil. Pokud ale dojdou k tomu, že RPSN špatně vypočtená je, pak se Essox v tomto konkrétním sporu nedočká požadovaných peněz a do budoucna může přijít o další.
Vše začala inspekce
Už totiž prohrál několik sporů u finančního arbitra, který mu nařídil za nesprávně vypočtenou RPSN vrátit klientům zaplacené úroky v řádech desítek tisíc korun. Essox ale tato rozhodnutí zatím úspěšně napadá u českobudějovických soudů. Po rozhodnutí Nejvyššího soudu ale mají klienti Essoxu šanci, že nakonec uspějí.

Celý spor začal dvoumilionovou pokutou pro Essox od České obchodní inspekce (ČOI) v březnu roku 2014. Právě inspekce poprvé řekla, že Essox RPSN počítá špatně, a měl by tak lidem vracet zaplacené úroky. Později dostal od ČOI pokutu 3,5 milionu korun za stejný prohřešek i Home Credit. A stejně RPSN počítala i GE Money Auto.
Obě tyto firmy se ale na rozdíl od Essoxu domluvily s klienty, kteří si stěžovali u finančního arbitra, na vyrovnání.
Jen Essox uzavřel podle údajů České obchodní inspekce více jak 19 tisíc smluv se špatně vypočtenou RPSN. Podle výpočtů Mladé fronty Dnes, která na kauzu upozornila jako první, by mohl Essox v krajním případě klientům vracet na úrocích více jak miliardu korun, což odpovídá čistému zisku firmy zhruba za tři roky podnikání.
Přidejte si nás na Facebook a dozvíte se včas další aktuality a rady! Osobní finance Aktuálně.cz.

Nejčtenější zprávy