Na penzi spoří už 10 tisíc dětí, celkově ale penzijním fondům dál ubývají klienti


Praha –  Na konci prvního pololetí letošního roku si u penzijních společností spořilo na penzi 4,574 milionu účastníků. Bylo jich tak o 51 000 méně než na konci roku 2015. Informovala o tom Asociace penzijních společností. 
Počet účastníků v takzvaných transformovaných fondech (penzijní připojištění), kam mohli lidé vstupovat jen do konce roku 2012, v prvním pololetí klesl o 145 000 na 4,112 milionu. Naopak v účastnických fondech, otevřených od roku 2013 (doplňkové penzijní spoření), vzrostl počet klientů od začátku letošního roku o 94 000 na 462 000.

Oba typy fondů jsou součástí takzvaného třetího pilíře důchodového systému. Důchodové spoření ve druhém pilíři bylo k 1. lednu letošního roku ukončeno, výplata peněz účastníkům se uskuteční do konce letošního roku.
Penzijní společnosti vykázaly za pololetí nárůst peněz ve třetím pilíři o 17 miliard korun (4,9 procenta), v doplňkovém penzijním spoření vzrostly v účastnických fondech dokonce o 35 procent.
Poprvé v letošním roce mohli zájemci uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření také pro osoby mladší 18 let. Za první pololetí bylo uzavřeno 7903 dětských smluv s průměrným příspěvkem 492 korun měsíčně.

Počet účastníků s příspěvkem zaměstnavatele se stabilně udržuje kolem pětiny z celkového počtu. Průměrný příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění činil 733 korun měsíčně a na doplňkové penzijní spoření 828 korun měsíčně, a během pololetí tak vzrostl v tomto produktu o 15 korun.
Celkový zisk penzijních společností v letošním prvním pololetí činil 1,417 miliardy korun, když zisk tvořily zejména transformované fondy penzijního připojištění.
Transformované fondy měly majetek ke konci června uložený převážně v dluhopisech (89 procent), v akciích a podílových listech (1,8 procenta), zbytek připadl na ostatní investice (například do peněžního trhu). Skladba majetku v účastnických fondech záleží na investičních profilech jednotlivých fondů.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření pro účastnické fondy. Toto spoření je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už také neručí za to, aby případný prodělek nesnížil úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízí možné vyšší zhodnocení.
Do systému dobrovolného penzijního připojištění je nyní zapojeno přes 70 procent práceschopné populace. Občané se mohou prostřednictvím penzijních fondů připojistit za finančního přispění státu od roku 1994.
Počet klientů v penzijních společnostech k 30. červnu 2016:
penzijní společnost
transformovaný fond
účastnický fond
Allianz
439 000
21 000
AXA
340 000
21 000
Conseq
88 000
8000
Česká spořitelna
794 000
140 000
ČSOB
571 000
71 000
NN
337 000
12 000
Komerční banka
459 000
78 000
Česká pojišťovna
1 083 000
110 000
celkem
4 112 000
462 000

Nejčtenější zprávy