Česko je daňový ráj pro rodiče s dětmi. O prvenství ho ale připravují vysoké odvody na pojištění


Praha, Paříž – Daňové zvýhodnění rodin s dětmi oproti bezdětnému svobodnému zaměstnanci je v Česku čtvrté největší ze všech 34 členských zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Vyplývá to z porovnání sestaveného OECD, které v obou případech vychází z průměrné mzdy.
Zatímco od samostatně žijícího člověka bez dětí s průměrnou mzdou vybírá stát 42,8 procenta (daň z příjmů plus povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění), pokud je ženatý, má dvě děti a partnerka si momentálně nevydělává, klesá daňové zatížení na 26,6 procenta.
Celkové daňové zatížení (daň z příjmů a odvody pojistného) při průměrné mzdě:
Stát
Ženatý, dvě děti
Svobodný, bez dětí
Francie
40,5 %
48,5 %
Belgie
40,4 %
55,3 %
Itálie
39,9 %
49,0 %
Finsko
39,3 %
43,9 %
Rakousko
39,0 %
49,5 %
Řecko
38,1 %
39,3 %
Švédsko
37,8 %
42,7 %
Turecko
36,9 %
38,3 %
Maďarsko
35,3 %
49,0 %
Německo
34,0 %
49,4 %
...
...
...
Česko
26,6 %
42,8 %
...
...
....
Austrálie
17,8 %
28,4 %
Lucembursko
15,9 %
38,3 %
Švýcarsko
9,8 %
22,2 %
Irsko
9,5 %
27,5 %
Chile
7,0 %
7,0 %
Nový Zéland
4,9 %
17,6 %
Zdroj: OECD - Taxing Wages, data za rok 2015
Nejvýraznější rozdíl – 22,4 procentního bodu – mají v Lucembursku, kde svobodný jedinec platí 38,3 procenta, zatímco ženatý s dětmi jen 15,9 procenta. Ve Slovinsku dosahuje rozdíl 18,9 procentního bodu, v Irsku 18 procentních bodů a v Česku 16,2 procenta.
Naopak nulový rozdíl v celkovém daňovém zatížení práce mají Chile (kde ale v obou případech dosahuje jen sedm procent) a Mexiko, jen malý rozdíl mezi svobodným jedincem a ženatým zaměstnancem se dvěma dětmi mají Řecko, Turecko, Izrael a Jižní Korea.
Pokud bychom počítali pouze samotné daně, tedy bez povinných odvodů pojistného, byla by daňová povinnost jednoho vydělávajícího rodiče s manželkou a dvěma dětmi v Česku dokonce nejnižší ze všech 34 členských zemí OECD. Díky takzvanému daňovému bonusu dosahuje sazba daně v modelovém příkladu záporné hodnoty minus 3,5 procenta. Rodič tedy nejenže neplatí státu žádné daně, ale ještě od něj něco získá.
Daň z příjmů (ženatý rodič se dvěma dětmi, v domácnosti vydělává jako jediný)
Stát
Daň z příjmů
Česko
-3,5 %
Slovensko
-1,5 %
Polsko
-1,2 %
Chile
0 %
Německo
0,8 %
Kvůli vysokému sociálnímu pojištění, zejména na straně zaměstnavatele, však celkové daňové zatížení rodiče se dvěma dětmi v Česku nakonec stoupá až na zmíněných 26,6 procenta – což je až šestnáctá nejnižší hodnota z členských zemí OECD.
České zvýhodnění spočívá především v systému daňových slev na dítě. Současná vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL tyto slevy postupně ještě zvyšuje. OECD porovnávala stav v roce 2015, kdy sleva na jedno dítě činila 13 404 korun, na druhé dítě už stoupla na 15 804 korun a na třetí a každé další dítě na 17 004 korun (což se ovšem v modelovém příkladu se dvěma dětmi neprojevilo, stejně jako nově zavedené „školkovné“).
Kromě dalšího růstu daňové slevy na děti plánuje současná vládní koalice také zvýhodnění rodin s dětmi při placení sociálního pojištění. Rozdíl v celkovém daňovém zatížení mezi bezdětným svobodným zaměstnancem a „hlavou rodiny“ se tak v Česku ještě zvětší.

Nejčtenější zprávy