Jak na souseda potížistu? Pokud vás obtěžuje nepříjemný kouř nebo hluk, existuje řešení


Špatné sousedské vztahy umí znepříjemnit život. Občanský zákoník však jasně stanovuje práva a povinnosti, které je třeba dodržovat. Následující přehled konkrétních situací pomůže třeba zahrádkářům.
Vlastník nemovitosti tak nesmí neoprávněně zasahovat existencí nebo užíváním své nemovitosti do práv svého souseda. Občanský zákoník stanoví, že na pozemek souseda nesmí vnikat odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy, zvířata a jiné podobné účinky. Jedná se o takzvané imise.

Existují dva typy imisí – přímé a nepřímé. "Přímé imise představují například situace, kdy někdo na sousední pozemek svádí dešťovou vodu, pouští zvířata nebo odváží odpad," vysvětluje vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený. Naproti tomu nepřímé imise jsou vedlejším účinkem jiné činnosti souseda. "Lze mezi ně zařadit kouř vznikající pálením listí nebo hluk z balkónu či zahrady," dodává Zelený.
Přímé imise jsou zakázány vždy, nepřímé imise jen tehdy, pokud překračují míru přiměřenou poměrům v daném místě a souseda podstatně omezují v obvyklém užívání jeho nemovitosti. "Pokud tedy žijete na vesnici, budete se muset smířit s kokrháním sousedova kohouta, ledaže byste žili v zástavbě, kde by kohouta nikdo kromě souseda neměl," uvádí Zelený.
Imise, které vznikají v důsledku úředně schváleného provozu, například činnosti továrny, lidé ovšem musí snášet. Mají však právo na finanční náhradu. Činnost podniku či továrny ale nesmí přesáhnout rámec úředního povolení.
"Pokud vám k sousedovi zaběhne vaše zvíře, můžete si jej na pozemku souseda odchytit. Když váš roj včel vlétne do obsazeného úlu souseda, stanou se včely jeho majetkem, a to bez náhrady. Ovoce spadlé na váš pozemek ze stromu souseda smíte sníst, nesmíte je však ze stromu trhat, ale naopak umožnit sousedovi, aby si je očesal. Přerůstající větve nebo kořeny můžete odstranit, neučiní-li tak po vaší výzvě sám soused. Musíte ale řez provádět šetrně a ve vhodné roční době," vyjmenovává zákonné řešení některých situací Zelený.
Nejjednodušší formou řešení problémů je nepochybně dohoda (například zřízení společné cesty či chodníku). Lze se také obrátit na soud, aby ve věci rozhodl. Je-li jednání souseda přestupkem (například rušení nočního klidu), je možné kontaktovat obecní úřad či policii.
Některé sousedské spory, které souvisí se stavbou či nejrůznějšími opravami, lze řešit přes stavební úřad. Česká inspekce životního prostředí může podle Zeleného zase pomoci například při pálení odpadu na pozemku souseda. "Za situace, kdy je problematickým sousedem nájemník, se můžete také obrátit na pronajímatele, který ho může dle okolností za jeho jednání i vypovědět z nájmu," uzavírá Zelený.

Nejčtenější zprávy